Νέα εταιρεία για την Alter Ego Media
Ανάπτυξη προϊόντων σε έντυπη & ψηφιακή μορφή
και παραγωγή branded περιεχομένου

Στόχος μας η δημιουργία και ανάπτυξη προϊόντων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και η παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου σε όλους τους τομείς της αγοράς, με ολιστική 360° λογική και άξονα την omni-channel στρατηγική.

MORE MEDIA BRANDS